B R Y L L U P

22.10. - 23.10.2016


P H O   T H O  P R O V I N C E


V I E T N A M

Å ha gode venner i Hanoi har gitt meg mange eksotiske opplevelser. Denne gangen ble jeg invitert i bryllup til niesen av en av mine venner.

Having good friends in Hanoi has given me many exotic adventures. This time I was invited to the wedding of niece of one of my friends.

Bryllupet fant sted i provinsen Pho Tho, og landsbyen jeg var gjest i ligger omtrent 80 km nord for hovedstaden.

The wedding took place in the province Pho Tho, and the village I was guest in located about 80 km north of the capital.

Jeg tok lokalbuss fra Hanoi, og ble hentet på hotellet av bror til min gode venninne, Kim Lien, som fulgte meg til busstasjonen og helt fram til landsbyen. Kim Lien selv kjørte motorsykkel de 80 kilometerene.

I took the local bus from Hanoi and were picked up at the brother of my good friend who accompanied me to the bus station right up to the village. Here is my friend Kim Lien and my traveling companions.

Bryllup er her, som i de fleste land, et gedigent slektstreff. På bildet ser en søsken og søskenbarn. Morgendagens brud i rødt forøvrig.

Wedding is here, as in most countries, a huge family reunion. Pictured here watching siblings and cousins. Tomorrow bride in red otherwise.

Jeg hadde selvsagt med gave, og er så heldig å få overrekke den til bruden selv.

Of course I bring a gift, and is lucky enough to give to the bride herself.

Feststemningen er på topp denne lørdagskvelden. For bruden må det være med blandede følelser. Det er hennes siste kveld og natt i det hjemmet hun vokste opp i.

The party mood is great this Saturday night. For the bride, it must be with mixed feelings. It is her last evening and night in the home she grew up in.

Det går i karaoke og dans hele kvelden og natta. Med et lydnivå jeg ikke kan forstå er bra for hørselen.

It goes to karaoke and dancing all night. With a sound level I can not understand is good for your hearing.

Det skal også sies at det skjenkes kopper med hjemmelaget brennevin fra du kommer inn døra og til du sovner (av brennevinet?)

It should also be said that it is bestowed cups of homemade spirits from entering the front door until you fall asleep.

Festen på lørdagskvelden varte, for flere av deltagerne, hele natta. Selv vinket jeg farvel i rimelig tid, og Kim Lien kjørte meg på sin motorsykkel til hotellet 5 km unna. Noen ganger har man tid til å reflektere over tilværelsen. Da jeg satt bakpå motorsykkelen denne milde lørdagskvelden, i stummende mørke, på landsbygda, et godt stykke utenfor allfarvei i Nord-Vietnam, følte jeg meg usedvanlig privilegert som får lov til å være med på dette! Sammen med hyggelige, høflige og usedvanlig gjestfrie mennesker. Jeg griper meg også i å tenke at disse menneskene ville amerikanerne kvitte seg med i min ungdomstid! Og franskmennene underkue i hundreåret før jeg ble født!

The party on Saturday evening lasted, for several of the participants, all night. Although I waved goodbye in a reasonable time, and Kim Lien drove me on her motorbike to the hotel 5 km away. Sometimes one has the time to reflect on life. As I sat behind the motorcycle this gentle Saturday night, in complete darkness, in the countryside, a good bit off the beaten track in North Vietnam, I felt extraordinarily privileged to have been able to be part of this! Along with nice, polite and exceptionally hospitable people. I grab me also to think that these people would Americans get rid of in my youth! And the French subjugate the century before I was born!

Selve bryllupsdagen er søndag, og Kim Lien hentet meg som avtalt kl 7 om morgenen. Da fikk jeg sett det jeg ikke så da vi dro motsatt vei i nattemørket kvelden før.

The wedding day is Sunday, and Kim Lien picked me up as agreed at 7 am. Then I saw the environment I did not see when we went the opposite way in the darkness the night before.

Naboer og landsbybeboere forventes å komme denne søndagen, og det forberedes mat og godsaker til invasjonen. Her er ser vi fra snacks-avdelingen. Solsikkefrø og drops kunne fått plass på et norsk bord også. Men sigarettene må vi heldigvis mange år tilbake for å finne som en naturlig del av en fest i vårt land

Neighbors and village residents are expected to come this Sunday, and food and goodies be prepared for the invasion. Here we see from "snacks department". Sunflower seeds and candies could have fit on a Norwegian table too. But cigarettes must we fortunately many years back to find as a natural part of a party.

Ris er den viktigste delen av kostholdet i Asia. Og bryllup er intet unntak.

Rice is the most important part of the diet in Asia. And weddings are no exception.

Alle må gjøre en innsats. Her kuttes småfugler i spisevennlige stykker. For ordens skyld; det er oppdrettsfugler, på linje med høns og hans.

Everyone must make an effort. He cuts small birds in dining friendly pieces.

Selvsagt er det mange Petter Smart blant Vietnams 90 millioner innbyggere. Å automatisere grillingen ble gjort på denne måten. Legg merke til vifta som holder liv i glørne.

Naturally there are many smart people in Vietnam too. To automate the grilling was done this way. Notice the fan that give lives to the embers.

Nærbilde av det geniale.

Closeup of the genius.

Kjøkken i Vietnam har en noe videre betydning enn i kongeriket Norge.

Kitchen in Vietnam has a somewhat broader meaning than in the Kingdom of Norway.

Nå skal det sies at klimaet i Vietnam er noe mer egnet til å ha kjøkkenet utendørs enn i mitt ferdeland.

I must say that the climate in Vietnam is somewhat more likely to have the kitchen outdoors than in Norway.

Klokka er såvidt passert halv åtte en søndag morgen, og dekkingen av bord pågår for fullt.

The watch is barely passed seven thirty on a Sunday morning.

Bryllupsfrokosten.

Wedding breakfast.

Det skåles selvsagt, i hjemmelaget risbrennevin. Å lage sitt eget brennevin er en tradisjon i mange vietnamesiske hjem.

They drink of course, to celebrate the wedding. Homemade rice liquor. To make their own liquor seems to be a tradition in many Vietnamese home.

Skål!

Cheers!

Damene satt ved egne bord.

The ladies sat at their own tables.

De eldste tok til og med senga i bruk som frokostplass.

The elders used even the bed as a breakfast table.

Mens vi spiste frokost ble bruden gjort klar til dagens høytidelighet.

While we ate breakfast was the bride getting ready for today's solemnity.

Ei god venninne skulle gjøre bruden uimotståelig for brudgommen.

A good friend would make the bride irresistible to the groom.

Snart ferdig!

Soon done!

Ingen brudgom kan si nei til ei slik brud.

No groom can say no to such a bride.

Søstre.

Sisters.

Bryllup er her, som mange andre steder, en fest for både store og små.

Wedding is here, as in many other places, a feast for both large and small.

Alt skjer i det samme rommet. Hus i Vietnam har stort sett ett rom, med både seng, spiseplass, stue og familiealter. På veggen ved siden av klokka, ser vi familiens 4 sønner med sine bruder. Til høyre for det siste bildet skal datteras brudebilde henge.

Everything happens in the same room, houses in Vietnam has basically one room with both bed, dining area, living room and family altars. On the wall next to the clock, we see the family's 4 sons with their brides. To the right of the last picture shall daughter´s wedding picture hanging.

I denne "boksen" puttet gjestene sine konvolutter med penger og gode ønsker.

In this "box" put guests their envelopes with money and good wishes.

Og hele tiden dundret musikkanlegget akkompagnement til karaoke. Her er det venninnen som synger en hyllest til brudeparet.

And constantly the stereo accompaniment to karaoke. Here is the friend who sings a tribute to bride and groom

Mens stivpyntede jenter koste seg med sine bestemødre under tak, var det noen på samme alder som tydeligvis hadde andre interesser.

While formally dressed girls enjoying themselves with their grandmothers, some of the same aged who obviously had other interests.

Tradisjonen på landsbygda i Vietnam tilsier at brudgommen kommer tidlig søndag morgen for å hente sin utkårede. Her venter brudens familie spent på dette øyeblikket.

The tradition in rural Vietnam, dictates that the groom comes early Sunday morning to retrieve his bride. The bride's family waits her new family to arrive.

Og her kommer brudens svigerfamilie.

And here they come.

En solid tropp ankommer for å sikre seg bruden og familiens aksept.

A solid troop arriving to secure the bride and her family´s acceptance

Hva guttene til høyre i bildet tenker kan man bare ane, men de lager seg nok sine fantasier om disse menneskene som kommer til deres hjem for hente ei tante.

What the boys left in the picture think you may imagine, but I think they make their own fantasies about these people who come to their homes to fetch a bride.

Brudgommen venter tålmodig på sin brud.

The groom is waiting patiently for his bride.

De to familiene skåler og kommer til enighet om at bruden skal flytte til brudgommens familie.

The two families cheers and come to consensus that the bride will move to the groom's family.

Etter at familiene har blitt "enige" forrettes beslutningen og brudgommen kan hente sin utkårede.

After families have been "agreed" they officiate the decision and groom may soon bring her bride home.

Selv om dette er noe brud og familie har visst om i lang tid, er det noe spesielt når hun nå går ut av sitt hjem for aller siste gang. Selv om hun selvsagt kommer tilbake på besøk så ofte hun vil og kan.

Although this is something the bride and family have known about for a long time, it's something special when she goes out of her home for the last time. Although she obviously come back to visit as often as she can and will.

En seremoni ved familiealteret hører til ved en slik anledning.

A ceremony at the family altar belongs with each such occasion.

Det fotograferes ivrig, selvsagt. Med nettbrett, telefoner og kameraer.

Shooting keen, obviously. With tablets, phones and cameras

De nærmeste slektningene, min venn Kim Lien til venstre.

The nearest relatives, my friend Kim Lien left.

Med pomp, prakt og fargedryss forlater brudeparet brudens hjem

The bride and groom is leaving the bride´s home

Et vemodig øyeblikk.

A sad moment.

Tradisjonen tilsier at bruden flytter inn hos brudgommens familie, og blir boende der. I dette tilfelle er det ikke lenger unna enn 35 km.

Tradition dictates that the bride moves in with the groom's family, and will dwell there. In this case, there is no further away than 35 km.

Det er akkurat den samme festen i brudgommens hus, som den vi har sett på bildene over her. En fest som blir fullendt ved at brudeparet tar ringene på.

It is exactly the same party in the groom's house, as we have seen in the pictures. A party being perfected by the bride and groom take the rings.

De lykkelige!

The happy ones!

Det obligatoriske kysset må selvsagt gjestene få

Obligatory kissed must of course guests get

Et gedigent gullsmykke er en gave fra svigermor.

A meaty gold jewelry is a gift from the mother in law.

Brudens familie tar et vemodig farvel, men to nære slektninger blir igjen noen timer, slik at bruden ikke skal føle seg ensom og forlatt.

The bride's family takes a wistful farewell, but two close relatives are left for some hours so that the bride will not feel lonely and abandoned.

Jeg rekker å se hjemmet til Kim Lien før jeg setter meg på 3-bussen tilbake til Hanoi.

I'll take 3 bus back to Hanoi, and before I get to see the home of Kim Lien.

En usedvanlig stille plass, minst 500 meter til nærmeste nabo, i enden av en sti. Utrolig idyllisk.

An exceptionally quiet place, at least 500 meters to the nearest neighbor, at the end of a path. Amazingly idyllic.

Jeg fikk også gleden av å besøke bestemor, og en av Kim Lien´s tanter og et søskenbarn, sistnevnte virker ikke særlig lykkelig over å bli foreviget.

I also got the pleasure of visiting grandma, grandpa and one of Kim Lien's aunts and cousins, who would not be photographed.

Bestefar er 90 år, og både bestemor og han var soldater under Vietnamkrigen. For de av oss som vokste opp med denne krigen hadde det vært uhyre interessant og fått høre hvordan en nord-vietnamesisk soldat opplevde dette marerittet. Men her er språkbarrierene for store til at det er mulig.

Grandfather is 90 years, and both he and Grandma were soldiers during the American War. For those of us who grew up with this war it had been very interesting and heard how a North Vietnamese soldier experienced this nightmare.


A big thanks to Kim Lien and her relatives who invited me to this wedding.Jeg setter stor pris på en hyggelig hilsen i

GJESTEBOKA MI - GUESTBOOK