T Y R K I A

Kappadokia

Ankara blues

Gamle og litt mindre gamle leiligheter.

Istanbul

Den blå moské og Hagia Sofia

Den blå moské

Det moderne Tyrkias far, Atatürk og hans minnesmerke og gravplass i Ankara

Atatürks mausoleum

Vi kjørte videre østover og etterhvert inn i Kappadokia.

Dette landskapets enestående karakter er skapt av lavastrømmer fra denne vulkanen.

Kappadokia fra en ballongkurv

Disneyworld?

Et eventyrrike

Goldt, men fruktbart

Turister

Hvor er Alice? In Wonderland

Skaperverket hylles fra uttallige moskéer. Gudshusene er menneskeskapte, men en kan kanskje ane inspirasjonskildene?.

Kappadokia er kjent for sine underjordiske samfunn. Her fra ett av dem, Kaimakli, mange etasjer under jordens overflate.

Fra det underjordiske til universet. En ballongtur er et "must" i Kappadokia.

Vi ble brukt som ballast slik at ballongføreren kunne forenes med sin jordiske familie i løpet av høsten. Traktoren fraktet oss til landingsplassen.

Nei, det er ikke Corel Draws nye logo.

Hus og kirker er bygd rett inn i det porøse fjellet. Det sies at salige Paulus var i Kappadokia i årene etter Kristi himmelfart.

Ankattara

Tilbake til åpningssiden